loader
Dillər
Ardıcıl tərcümə Sinxron tərcümə
2 saatadək 2-4 saat Bir günə 2-4 saat 4-8 saat
Rus↔ Azərbaycan 80.00 120.00 180.00 240.00 600.00
Ingilis↔ Azərbaycan/rus 100.00 150.00 225.00 300.00 700.00
Avropa dilləri, fars, ərəb↔ Azərbaycan/rus 150.00 210.00 320.00 450.00 900.00
Çin, yapon, yəhudi ↔ Azərbaycan/rus 200.00 300.00 450.00 600.00 1200.00
Xüsusi tədbirlər (mətbuat konfransı, səhnə və TV çıxışları və s.) 1 saat 100
Sifariş Müddətləri və Ödəniş Şərtləri
 • 1. 2 saatan az ardıcıl tərcümə üçün sifarişlər 2 saatlıq iş kimi hesablanır və ödənilir.
 • 2. 4 saatdan az sinxron tərcümə üçün sifarişlər 4 saatlıq iş kimi hesablanır və ödənilir.
 • 3. Ardıcıl tərcümə üzrə tariflər bir tərcüməçi üçün nəzərdə tututlmuşdur.
 • 4. Sinxron tərcümə üzrə tariflərə cəlb olunan tərcüməçilərin sayından asılı olmayaraq bir sifariş (vaxt müddəti / dil cütlüyü)üçün verilir. Sifarişin icrası üçün cəlb edilməli olan tərcüməçilərin sayı Podratçı tərəfindən müəyyən olunur.
 • 5. Sinxron tərcümə üçün sifarişlər tədbirin başlamasına 72 saat öncədən gec olmayaraq iş vaxtı qəbul olunur.
 • 6. Tərcüməçilərin sayı, iş cədvəli və ya dillərə aid olan sifariş pozularsa və ya dəyişdirilərsə, bu zaman cərimə təyin olunur:
 • 4.a. Tədbirdən 48-24 saat əvvəl – sifarişin tam dəyərinin 50%;
 • 4.b. Tədbir günündə - sifarişin tam dəyərinin 80%
 • 7. İcraçının istirahət günü ərzində yerinə yetirilən sifarişlər oxşar tərcümə üzrə standart tarifin 150%-ə bərabər olan xüsusi tariflə ödənilir
 • 8. Tədbir Bakı şəhərindən kənarda keçirilərsə və yola düşmə vaxtı 16:00-dan sonra, yaxud gəlmə vaxtı 12:00-dan əvvəl olarsa,onda yola düşmə və gəlmə günləri hər biri yarım iş günü kimi, digər hallarda isə yola düşmə və gəlmə günləri hər biri tam iş günü kimi ödənilir.
 • 9. Sifarişin haqqı müvafiq hesab-faktura qəbul edildiyi tarixdən etibarən 10 bank günü ərzində ödənməlidir.