loader

İnsan resurslarının idarə edilməsinin inkişaf tarixi: əsas anlayış, məqsəd və vəzifələrin mahiyyəti

19.07.2022

Kadr xidmətlərinin inkişaf tarixi, əhalinin mütəşəkkil təşkil edilmiş məş...

Ətraflı

Tərcüməçilik

08.09.2022

 Tərcümə — fikrin bir dildən digər dilə eyni məzmunda verilməsidir. İlk döv...

Ətraflı

Beynəlxalq dil

08.09.2022

  Günümüzün müasir biznes və siyasi danışıq dili ingilis dili hesab o...

Ətraflı